×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Numerales

Numeralele cardinale

Numerales cardinales

zero cero θerounu un(o), una un(o), unadoi dos dostrei tres trespatru cuatro kuatrocinci cinco θinkoşase seis seisşapte siete sieteopt ocho očonouă nueve nuebezece diez dieθunsprezece once onθedoisprezece doce doθetreisprezece trece treθepaisprezece catorce katorθecincisprezece quince kinθeşaisprezece dieciséis dieθiseisşaptesprezece diecisiete dieθisieteoptsprezece dieciocho dieθiočonouăsprezece diecinueve dieθinuebedouăzeci veinte beintedouăzeci şi unu veintiuno beintiunotreizeci treinta treintapatruzeci cuarenta kuarentacincizeci cincuenta θinkuentaşaizeci sesenta sesentaşaptezeci setenta setentaoptzeci ochenta ocentanouăzeci noventa nobentao sută ciento θientoo sută douăzeci ciento veinte θiento beintedouă sute doscientos/doscientas dosθientos/dosθientaso mie mil mildouă mii dos mil dos milo mie cinci sute optzeci şi trei mil quinientos ochenta y tres mil kinientos ocenta i tresun milion millón miion

Numeralele ordinale

Numerales ordinales

primul primero primeroal doilea segundo segundoal treilea tercero terθeroal patrulea cuarto kuartoal cincilea quinto kintoal şaselea sexto sekstoal şaptelea séptimo septimoal optulea octavo oktaboal nouălea noveno nobenoal zecelea décimo deθimoal douăzecilea vigésimo bihesimoal treizecilea trigésimo trihesimoal o sutălea centésimo θentesimo

Fracţii

Fracciones

(o) jumătate mitad mitadunu şi jumătate uno y medio uno i medioo treime tercio terθiodouă treimi dos tercios dos terθiosun sfert cuarto kuartotrei sferturi tres cuartos tres kuartoso cincime quinto kintoo şesime sexto sekstoo şeptime séptimo septimoo optime octavo oktaboa noua parte noveno nobenoo zecime décimo deθimoo sutime centésimo θentesimo
Reclamă:

Reclamă: