×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Numerais

Numeralele cardinale

Numerais cardinais

zero zero ze:ruunu um, uma um u:madoi dois m, duas f do:iş, du:aştrei três tre:şpatru quatro kwa:trucinci cinco sĩ:kuşase seis săişşapte sete se:tăopt oito o:itunouă nove no:văzece dez de:şunsprezece onze õ:zădoisprezece doze do:zătreisprezece treze tre:zăpaisprezece catorze, (BrP) quatorze kato:rză, kato:rzăcincisprezece quinze kĩ:zăşaisprezece dezasseis, (BrP) dezesseis dăzasă:iş, dăzisă:işşaptesprezece dezassete, (BrP) dezessete dăzase:tă, dăzăse:tăoptsprezece dezoito dăzo:itunouăsprezece dezanove, (BrP) dezenove dăzano:vă, dăzano:vedouăzeci vinte vĩ:tădouăzeci şi unu vinte e um vĩ:tă ă ũ:treizeci trinta trĩ:tapatruzeci quarenta kwarẽ:tacincizeci cinquenta sĩkwẽ:taşaizeci sessenta săsẽ:taşaptezeci setenta sătẽ:taoptzeci oitenta oitẽ:tanouăzeci noventa nuvẽ:tao sută cem, cento sẽ:ĩ, sẽ:tuo sută douăzeci cento e vinte sẽ:tu ă vĩ:tădouă sute duzentos duzẽ:tuşo mie mil mi:ldouă mii dois mil do:iş mi:lo mie cinci sute optzeci şi trei mil quinhentos e oitenta e três mi:l kiniẽ:tuş ă oitẽ:ta ă tre:şun milion um milhão ũ: miiã:ũ

Numeralele ordinale

Numerais ordinais

primul primeiro primă:irual doilea segundo săgũ:dual treilea terceiro tărsă:irual patrulea quarto kwa:rtual cincilea quinto kĩ:tual şaselea sexto se:ştual şaptelea sétimo se:timual optulea oitavo oita:vual nouălea nono no:nual zecelea décimo de:simual douăzecilea vigésimo vije:zimual treizecilea trigésimo trije:zimual o sutălea centésimo sẽte:zimu

Fracţii

Fracionários

(o) jumătate meio, metade mă:iu, măta:dăunu şi jumătate um e meio ũ:nă mă:iuo treime um terço ũ: te:rsudouă treimi dois terços do:iş te:rsuşun sfert um quarto ũ: kwa:rtutrei sferturi três quartos tre:ş kwa:rtuşo cincime um quinto ũ: kĩ:tuo şesime um sexto ũ: se:ştuo şeptime um sétimo ũ: se:timuo optime um oitavo ũ:noita:vua noua parte um nono ũ: no:nuo zecime um décimo ũ: de:simuo sutime um centésimo ũ: sẽte:zimu
Reclamă:

Reclamă: