×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Numeri

Numeralele cardinale

Numeri cardinali

zero zero dzerounu un(o), una un(o), unadoi due du:etrei tre trepatru quattro kuattrocinci cinque cinkueşase sei seişapte sette setteopt otto ottonouă nove novezece dieci dieciunsprezece ùndici u:ndicidoisprezece dòdici do:dicitreisprezece trèdici tre:dicipaisprezece quattòrdici kuatto:rdicicincisprezece quìndici kui:ndicişaisprezece sèdici se:dicişaptesprezece diciassette dičassetteoptsprezece diciotto dičottonouăsprezece diciannove dičannovedouăzeci venti ventidouăzeci şi unu ventuno ventunotreizeci trenta trentapatruzeci quaranta kuarantacincizeci cinquanta cinkuantaşaizeci sessanta sessantaşaptezeci settanta settantaoptzeci ottanta ottantanouăzeci novanta novantao sută cento centoo sută douăzeci centoventi centoventidouă sute duecento duecentoo mie mille milledouă mii duemila duemilao mie cinci sute optzeci şi trei millecinquecentottantatre millecinkuecentottantatreun milion un milione un milione

Numeralele ordinale

Numerali ordinali

primul primo primoal doilea secondo sekondoal treilea terzo terţoal patrulea quarto kuartoal cincilea quinto kuintoal şaselea sesto sestoal şaptelea sèttimo se:ttimoal optulea ottavo ottavoal nouălea nono nonoal zecelea dècimo de:cimoal douăzecilea ventèsimo vente:simoal treizecilea trentèsimo trente:simoal o sutălea centèsimo cente:simo

Fracţii

Frazioni

(o) jumătate un mezzo un meddzounu şi jumătate uno e mezzo uno e meddzoo treime un terzo un terţodouă treimi due terzi du:e terţiun sfert un quarto un kuartotrei sferturi tre quarti tre kuartio cincime un quinto un kuintoo şesime un sesto un sestoo şeptime un sèttimo un se:ttimoo optime un ottavo un ottavoa noua parte un nono un nonoo zecime un dècimo un de:cimoo sutime un centèsimo un cente:simo
Reclamă:

Reclamă: