×
Gramatică
Alfabetul şi pronunţiaSunetelePronunţia vocalelorScrierea şi pronunţia consoanelorPronunţia literelor specialeSubstantiveleDeclinarea tareDeclinarea slabăDeclinarea mixtăAdjectivulDeclinarea adjectivelorGradele de comparaţie ale adjectivelorArticolulArticolul hotărâtArticolul nehotărâtPronumelePronumele personalPronumele posesivPronumele demonstrativPronumele interogativPronumele relativPronumele reflexivPronumele nehotărât şi negativNumeraleleNumeralele cardinaleNumeralele ordinaleNumeralele adverbialeFracţiileOperaţiile matematiceExprimarea timpuluiVerbulTimpurile verbaleConjugarea verbelor slabeConjugarea verbelor tariModul imperativDiateza pasivăAdverbulPrepoziţiaPrepoziţii care cer cazul dativPrepoziţii care cer cazul acuzativPrepoziţii care cer cazul dativ şi acuzativNegaţia în limba germanăLista verbelor tari
Reclamă:

1 Alfabetul şi pronunţia

a [aː] h [haː] ö [œ] ü [yː]
ä [ε] i [iː] p [peː] v [fau]
b [beː] j [jot] q [kuː] w [veː]
c [tseː] k [kaː] r [er] x [iks]
d [deː] l [el] s [es] y [ypsilon]
e [eː] m [em] ß [estset]z [tset]
f [ef] n [en] t [teː]
g [geː] o [oː] u [uː]
Reclamă:

Reclamă: