×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Zahlwörter

Numeralele cardinale

Kardinalzahlen

zero null nulunu ein, eine ain, ainedoi zwei ţvaitrei drei draipatru vier fi:ărcinci fünf fünfşase sechs zeksşapte sieben zi:bnopt acht ahtnouă neun noynzece zehn ţe:nunsprezece elf elfdoisprezece zwölf ţvölftreisprezece dreizehn draiţe:npaisprezece vierzehn firţe:ncincisprezece fünfzehn fünfţe:nşaisprezece sechzehn zehţe:nşaptesprezece siebzehn zi:pţe:noptsprezece achtzehn ahţe:nnouăsprezece neunzehn noynţe:ndouăzeci zwanzig ţvanţihdouăzeci şi unu einundzwanzig ainuntţvanţihtreizeci dreißig draisihpatruzeci vierzig firţihcincizeci fünfzig fünfţihşaizeci sechzig zehţihşaptezeci siebzig zi:pţihoptzeci achtzig ahţihnouăzeci neunzig noynţiho sută hundert hundărto sută douăzeci hundertzwanzig hundărtţvanţihdouă sute zweihundert ţvaihundărto mie tausend tauzntdouă mii zweitausend ţvaitauznto mie cinci sute optzeci şi trei eintausendfünfhundertdreiundachtzig aintauzntfünfhundărtdraiuntahţihun milion eine Million aine milio:n

Numeralele ordinale

Ordinalzahlen

primul der/die/das erste de:ăr/di:/das e:ărsteal doilea der/die/das zweite de:ăr/di:/das ţvaiteal treilea der/die/das dritte de:ăr/di:/das driteal patrulea der/die/das vierte de:ăr/di:/das fi:ărteal cincilea der/die/das fünfte de:ăr/di:/das fünfteal şaselea der/die/das sechste de:ăr/di:/das zeksteal şaptelea der/die/das siebte de:ăr/di:/das zi:pteal optulea der/die/das achte de:ăr/di:/das ahteal nouălea der/die/das neunte de:ăr/di:/das noynteal zecelea der/die/das zehnte de:ăr/di:/das ţe:nteal douăzecilea der/die/das zwanzigste de:ăr/di:/das ţvanţihsteal o sutălea der/die/das hundertste de:ăr/di:/das hundărţte

Fracţii

Bruchzahlen

(o) jumătate e Hälfte helfteunu şi jumătate anderthalb, eineinhalb andărthalp, ainainhalpo treime s Drittel dritldouă treimi zwei Drittel ţvai dritlun sfert s Viertel firtltrei sferturi drei Viertel drai firtlo cincime s Fünftel fünftlo şesime s Sechstel zekstlo şeptime s Siebtel zi:ptlo optime s Achtel ahtla noua parte s Neuntel noyntlo zecime s Zehntel ţe:ntlo sutime s Hundertstel hundărţtl
Reclamă:

Reclamă: