×
Gramatică
Alfabetul şi pronunţiaPronunţia vocalelorPronunţia semivocalelorPronunţia vocalelor nazalePronunţia consoanelorPronunţia caracterelor specialeSubstantivulPluralul substantivelorGenul substantivelorGenul femininAdjectivulGenul femininPluralul adjectivelorGradele de comparaţie ale adjectivelorArticolulArticolul hotărâtArticolul nehotărâtArticolul partitivPronumelePronumele personalPronumele reflexivPronumele posesivPronumele demonstrativPronumele interogativeNumeralulNumeralul cardinalNumeralul ordinalNumeralele adverbialeFracţiileOperaţiile matematiceExprimarea timpuluiVerbulFormele verbale simpleIndicativul prezentIndicativul imperfectIndicativul viitor (simplu)Condiţionalul prezentModul imperativParticipiulFormele compuse ale verbelorTimpul perfect compusTimpul mai-mult-ca-perfectVerbele auxiliareSubordonatele condiţionaleConcordanţa timpurilorNegaţia şi interogaţiaNegaţia în enunţNegaţia la verbAdverbulAdverbele compuseGradele de comparaţie ale adverbuluiPrepoziţiaTopica în limba francezăVerbe neregulate
Reclamă:

1 Alfabetul şi pronunţia

a [a] h [aʃ] o [o] v [ve]
b [be] i [i] p [pe] w [dublve]
c [se] j [ʒi] q [ky] x [iks]
d [de] k [ka] r [eʀ] y [igrek]
e [e] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [te]
g [ʒe] n [en] u [y]
Reclamă:

Reclamă: