×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Adjectifs numéraux

Numeralele cardinale

Adjectifs numéraux cardinaux

zero zéro m zerounu un, une ẽ, ündoi deux trei trois trwapatru quatre katrcinci cinq sẽkşase six sisşapte sept setopt huit uitnouă neuf nöfzece dix disunsprezece onze õzdoisprezece douze duztreisprezece treize trezpaisprezece quatorze katorzcincisprezece quinze kẽzşaisprezece seize sezşaptesprezece dix-sept disetoptsprezece dix-huit dizuitnouăsprezece dix-neuf diznöfdouăzeci vingt vẽdouăzeci şi unu vingt et un vẽte ẽtreizeci trente trãtpatruzeci quarante karãtcincizeci cinquante sẽkãtşaizeci soixante swasãtşaptezeci soixante-dix swasãt-disoptzeci quatre-vingts katr-vẽnouăzeci quatre-vingt-dix katrăvẽdiso sută cent o sută douăzeci cent vingt sã vẽdouă sute deux cents dö são mie mille mildouă mii deux mille dö milo mie cinci sute optzeci şi trei mille cinq cent quatre-vingt-trois mil sẽk sã katrăvẽtrwaun milion million m miliõ

Numeralele ordinale

Adjectifs numéraux ordinaux

primul prem|ier/-ière prămie/-eral doilea deuxième, sec|ond/-onde döziem, săgõ/-õdal treilea troisième trwaziemal patrulea quatrième katriiemal cincilea cinquième sẽkiemal şaselea sixième siziemal şaptelea septième setiemal optulea huitième uitiemal nouălea neuvième növiemal zecelea dixième diziemal douăzecilea vingtième vẽtiemal treizecilea trentième trãtiemal o sutălea centième sãtiem

Fracţii

Fractions

(o) jumătate demi m dămiunu şi jumătate un et demi ẽ e dămio treime tiers m tierdouă treimi deux tiers m pl dö tierun sfert quart m kartrei sferturi trois quarts m pl trwa karo cincime cinquième m sẽkiemo şesime sixième m siziemo şeptime septième m setiemo optime huitième m uitiema noua parte neuvième m növiemo zecime dixième m diziemo sutime centième m sãtiem
Reclamă:

Reclamă: