×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Numbers

Numeralele cardinale

Cardinal numbers

zero zero, nought ziărău, no:tunu one wandoi two tu:trei three θri:patru four fo:cinci five faivşase six siksşapte seven sevănopt eight eitnouă nine nainzece ten tenunsprezece eleven ilevăndoisprezece twelve twelvtreisprezece thirteen θă:ti:npaisprezece fourteen fo:ti:ncincisprezece fifteen fifti:nşaisprezece sixteen siksti:nşaptesprezece seventeen sevănti:noptsprezece eighteen eiti:nnouăsprezece nineteen nainti:ndouăzeci twenty twentidouăzeci şi unu twenty-one twenti-wantreizeci thirty θă:tipatruzeci forty fo:ticincizeci fifty fiftişaizeci sixty sikstişaptezeci seventy sevăntioptzeci eighty eitinouăzeci ninety naintio sută a/one hundred ă/wan handrădo sută douăzeci hundred (and) twenty handrăd (end) twentidouă sute two hundred tu: handrădo mie a/one thousand ă/wan θauzănddouă mii two thousand tu: θauzăndo mie cinci sute optzeci şi trei fifteen hundred (and) eighty three fifti:n handrăd (end) eiti θri:un milion a/one million ă/wan miliăn

Numeralele ordinale

Ordinal numbers

primul first fă:stal doilea second sekăndal treilea third θă:dal patrulea fourth fo:θal cincilea fifth fifθal şaselea sixth siksθal şaptelea seventh sevănθal optulea eighth eitθal nouălea ninth nainθal zecelea tenth tenθal douăzecilea twentieth twentiiθal treizecilea thirtieth θă:tiiθal o sutălea hundredth handrădθ

Fracţii

Fractions

(o) jumătate a half ă ha:funu şi jumătate one and a half wan end ă ha:fo treime a third ă θă:ddouă treimi two thirds tu: θă:dzun sfert a quarter, (AmE) a fourth ă kwo:tă, ă fo:θtrei sferturi three quarters θri: kwo:tăzo cincime a fifth ă fifθo şesime a sixth ă siksθo şeptime a seventh ă sevănθo optime an eighth en eitθa noua parte a ninth ă nainθo zecime a tenth ă tenθo sutime one hundredth wan handrădθ
Reclamă:

Reclamă: