Titluri

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-rumunský študijný slovníkverzia 2.125.200 hesiel, 4.900 príkladov, 46.300 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Dicţionar avansat slovac-românversiunea 2.125.200 de intrări, 4.900 de exemple, 46.300 de traduceri© Lingea s.r.o., 2018. Toate drepturile rezervate.