Titluri

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-rumunský študijný slovníkverzia 2.124.900 hesiel, 4.700 príkladov, 45.200 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.Dicţionar slovac-român Advancedversiunea 2.124.900 de intrări, 4.700 de exemple, 45.200 de traduceri© Lingea s.r.o., 2017. Toate drepturile rezervate.